Historická rodinná fotografie - předci

Objednejte si zde:
  • odborné sestavení rodinné historie, rodokmenu či rodového vývodu (kdekoliv v ČR)
  • garantovaná vysoká validita nálezů & verifikace dat dle poskytnutých přímých odkazů na zdroje
  • velkoformátový výtisk (A1 či A0) diagramu Vašich předků
  • zpracovaní genealogických dat do různých formátů a kompatibilní s genealogickými softwary
  • poštovní zásilka
Matriky - genealogické matriční knihyMatriky - genealogické matriční knihy


Konzultace kdykoli zdarma (viz e-mail a kontaktní formulář vpravo).

Nabízím jak elektronickou (e-mail/CD/DVD), tak tištěnou verzi Vašeho rodokmenu či vývodu, přehledný stromový a vějířový přehled Vašich předků.

Vytištěné grafické výstupy mohou být doručeny na Vaši domácí adresu standardní poštou.

Dále můžete obdržet přesný přepis a překlad záznamů z němčiny či latiny, vysvětlení dnes neznámých výrazů, povolání mužských předků, příčiny úmrtí, atd.

Sestavení rodokmenu či vývodu může posloužit jako vhodný dárek, který časem neztrácí hodnotu (ba naopak), k životnímu jubileu Vašeho příbuzného.

Sestavení rodového vývodu vyžaduje cca 2 měsíce dle množství zpracovávaných záznamů.

Každá rešerše vždy prvně konzultována osobně, popř. e-mailem či telefonicky, aby bylo možné plně vyhovět požadavkům objednatele.

Genealogický vějířovitý diagram předků - šablonaRodový vývod předků - diagram

Vějířový vývod z předků
vyplnění barevného diagramu (viz obr. výše)

Čtení archivních záznamů
v ceně je započtena transkripce, překlad a vysvětlení dnes neznámých výrazů v textu.

Koučink/školení (osobně, Skype)
zahrnuje poskytnutí praktických rad a užitečných odkazů pro genealogické začátečníky a asistenci při sestavení vývodu svépomocí.

Fotografická dokumentace místa bydliště, sousedství či školy Vašeho předka (poplatek dle vzdálenosti).

Stromový diagram/šablona
pro vlastní kompletaci rodového vývodu z 16 předků ve formátu .doc, A3/A4 horizonálně, barevný - k vyplnění jmen do volných polí (viz obr. níže).

Genealogický stromový diagram předků - šablona

K Vašim nálezům zdarma standardně navíc obdržíte:
  • přehledný diagram znázorňující rodinné vazby Vašich předků
  • historickou a současnou mapu lokalit, kde se uskutečnily životní události Vašich předků
  • nálezová zpráva obsahující postup rešerše, evaluaci nálezů, řemesla Vašich předků, dlouhověkost a příčiny úmrtí

Rodokmen - linie jen mužských předků se shodným příjmením:
Asi 300 let nazpět, cca 10 generací                                             4-6 tis. Kč

Rodový vývod - vyhledání všech mužských a ženských přímých předků:
Asi 200 let nazpět, cca 4 generace                                              14-18 tis. Kč

Neplatíte žádnou hodinovou sazbu, ale jen data, která se skutečně našla. S větším počtem nalezených záznamů dokonce získáváte vyšší množstevní slevu.

Matričnímu záznamu se rozumí jako přesnému údaji o místu a datu (N) narození, (S) sňatku nebo (Ú) úmrtí jedné konkrétní osoby. Vychází se až od Vámi zvoleného předka, ke kterému můžete doložit přesné a pravdivé údaje o N, S nebo Ú.

..........